Γυναίκα και Υπέρταση

3 Μαρτίου 2020

Οι ηλικιωμένες γυναίκες που είχαν πρόωρη εμμηναρχή, διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο υψηλής αρτηριακής πίεσης, σύμφωνα με τα ευρήματα νέας μελέτης.

Για τις ανάγκες της μελέτης, οι επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο της Τζόρτζια των ΗΠΑ, ανέλυσαν στοιχεία για περίπου 7.900 γυναίκες στην Κίνα.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η πρόωρη εμμηναρχή συνδέεται με πολύ περισσότερες πιθανότητες για υψηλή αρτηριακή πίεση στην τρίτη ηλικία, ακόμη και όταν λήφθηκαν υπόψιν παράγοντες όπως το οικονομικό υπόβαθρο και οι συνήθειες που αφορούν στον τρόπο ζωής.

Η σύνδεση μπορεί να οφείλεται, σύμφωνα με τους συντάκτες της μελέτης, στο ρυθμό ανάπτυξης των συστημάτων του σώματος.

Η πρόωρη ή καθυστερημένη ανάπτυξη ενός συστήματος μπορεί να έχει αντίκτυπο σε άλλα συστήματα.

 Οι ηλικιωμένες γυναίκες που είχαν πρόωρη εμμηναρχή, διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο υψηλής αρτηριακής πίεσης, σύμφωνα με τα ευρήματα νέας μελέτης.

Η μέση ηλικία εμφάνισης της πρώτης περιόδου στα κορίτσια στις ΗΠΑ είναι τα 12 έτη. Όταν μία γυναίκα έχει πρόωρη εμμηναρχή, είναι πιθανό το καρδιαγγειακό της σύστημα να μην έχει αναπτυχθεί πλήρως, αυξάνοντας τους κινδύνους για την υγεία αργότερα στη ζωή. Ένας από αυτούς είναι η υψηλή αρτηριακή πίεση.

Συνεπώς, η συσχέτιση της πρώιμης εμμηναρχής με την υπέρταση, είναι αναμενόμενη σε αυτόν τον πληθυσμό.

Η μελέτη συμβάλλει στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η ηλικία εμμηναρχής και εμμηνόπαυσης μπορεί να επηρεάσει τον κίνδυνο ανάπτυξης χρόνιας πάθησης στις γυναίκες, σύμφωνα με τους ερευνητές.

Οι επιστήμονες δεν διαπίστωσαν ισχυρή συσχέτιση μεταξύ της ηλικίας εμμηνόπαυσης και αρτηριακής πίεσης, όταν ελέγχονταν για άλλες παραμέτρους του τρόπου ζωής. Η όποια σχέση σε αυτή την ηλικία εξηγείται πλήρως, όπως ανέφεραν, από τον δείκτη μάζας σώματος. Αυτό δείχνει ότι ο έλεγχος του σωματικού βάρους στο στάδιο της εμμηνόπαυσης είναι σημαντικός για τον έλεγχο της αρτηριακής πίεσης.

Η μελέτη δημοσιεύτηκε στην επιστημονική επιθεώρηση Hypertension Research.