Υπέρταση και καρδιά

16 Ιουνίου 2020

Υπέρταση και καρδιά

   

   Του Ιωάννη Λεκάκη καθηγητή καρδιολογίας ΕΚΠΑ
   Διευθυντή καρδιολογικού τομέα, Κεντρική Κλινική Αθηνών  

Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να κάνουμε εάν είμαστε υπερτασικοί. Και αυτό γιατί θα προλάβουμε πολλά προβλήματα. Μεταξύ αυτών ένα υπερηχογράφημα καρδιάς είναι αναγκαίο μετά από κάποια ηλικία. Έτσι θα φανεί η δομή και η κατάσταση του οργάνου. Σε τρείς απαντήσεις θα δούμε πως αλλάζει η καρδιά μας και τι πρέπει να προσέχουμε.

Μπορεί η καρδιά να αλλάξει μορφολογικά με την ηλικία

Με την πάροδο της ηλικίας η καρδιά αποκτά περισσότερο συνδετικό ιστό με αποτέλεσμα να γίνεται περισσότερο «σκληρή». Η αύξηση της σκληρίας επηρεάζει τη δυνατότητα της καρδιάς να διαστέλλεται ικανοποιητικά με αποτέλεσμα να ανεβαίνουν οι πιέσεις στην αριστερά κοιλία και στον αριστερό κόλπο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την διάταση του αριστερού κόλπου .Το φαινόμενο αυτό είναι πιο συχνό και εκσεσημασμένο όταν συνυπάρχει αρτηριακή υπέρταση. Επίσης με την πάροδο της ηλικίας η καρδιά μπορεί να υπερτραφεί και να παρατηρηθεί ασβέστωση των βαλβίδων.

Τι σημαίνει το αυξημένο μέγεθος του αριστερού κόλπου

Το αυξημένο μέγεθος του αριστερού κόλπου μπορεί να οφείλεται σε αρτηριακή υπέρταση, παθολογική αριστερά κοιλία, βαλβιδοπάθειες ή συγγενείς καρδιοπάθειες. Η διάταση του αριστερού κόλπου μπορεί να οδηγήσει σε κολπικές αρρυθμίες ιδιαίτερα κολπική μαρμαρυγή, η οποία είναι μια κατάσταση που αφενός μειώνει την καρδιακή παροχή σημαντικά, αφετέρου δημιουργεί μια τάση για δημιουργία θρόμβων στον αριστερό κόλπο που μπορεί να εμβολισθούν και να δημιουργηθούν μεγάλα προβλήματα π.χ. αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο.

Τι πρέπει να προσέχει κάποιος ο οποίος έχει εντοπίσει αυτό το πρόβλημα

Ο πιο προσιτός τρόπος να ανιχνευθεί η διάταση του αριστερού κόλπου είναι το υπερηχογράφημα της καρδιάς. Επί πλέον με το υπερηχογράφημα μπορεί να ανιχνευθεί η αιτιολογία της διάτασης π.χ. μια βαλβιδοπάθεια, παθολογική δομή και λειτουργία της αριστεράς κοιλίας και σπανιότερα μια συγγενής καρδιοπάθεια. Στην περίπτωση που η διάταση οφείλεται σε αρτηριακή υπέρταση, η καλή ρύθμιση της πίεσης μπορεί να αναστείλει την περαιτέρω διάταση και τα αρνητικά επακόλουθα της π.χ. κολπική μαρμαρυγή . Οπωσδήποτε ο ασθενής που εμφανίζει μεγάλο αριστερό κόλπο πρέπει να παρακολουθείται περίπου μια φορά τον χρόνο από καρδιολόγο και να υποβάλλεται σε υπερηχογράφημα καρδιάς, να ρυθμίζει καλά την πίεση και πιθανά άλλα καρδιακά προβλήματα όπως καρδιακή ανεπάρκεια.