Κωνσταντίνος Π. Τούτουζας, MD

Τόπος και Ημερομηνία γέννησης
Αθήνα, Ελλάδα
22/03/1971
Παρούσα θέση και Διεύθυνση
• Καθηγητής Καρδιολογίας
• Α’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο
• Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας 114
• 11527, Αθήνα
Εκπαίδευση
• Αποφοίτηση από την Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών: 1994
• Συμμετοχή σε Ερευνητικά Πρωτόκολλα 1994-5
• Στρατιωτική θητεία: 1995-1996
• 1996-1997: Παθολογική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας 251
• 1997-1999: Β Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών
• 1999- Ιούλιος 2001: Α Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών
• Αύγουστος 2001 – Φεβρουάριος 2002: Milano, Centro Cuore Columbus and San Raffaele
• Μάρτιος 2002 – Μάϊος 2003: Α Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών
• Ιούνιος 2003: Ειδικότητα Καρδιολογίας
• Ιούνιος 2003: Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
• Ιούνιος 2003–Απρίλιος 2005: Επιστημονικός συνεργάτης Α Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής
• Απρίλιος 2005– Ιανουάριος 2009 : Λέκτορας Α Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής
• Φεβρουάριος 2009-Μάιος 2014: Επίκουρος Καθηγητής Καρδιολογίας, Α Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική
• Μάιος 2014-2018: Αναπληρωτής Καθηγητής Καρδιολογίας, Α Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική
• Δεκέμβριος 2018: Καθηγητής Καρδιολογίας, Α Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική

Μεταπτυχιακά Διπλώματα-Τίτλοι
• 2003: Διδακτορική διατριβή στα επικαλυμμένα stents
• 2005: Λέκτορας Καρδιολογίας, Α Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών
• 2009: Επίκουρος Καθηγητής Καρδιολογίας, Α Πανεπιστημιακή Καρδ. Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών
• 2014: Αναπληρωτής Καθηγητής Καρδιολογίας, Α Πανεπιστημιακή Καρδ. Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών
• 2018: Καθηγητής Καρδιολογίας, Α Πανεπιστημιακή Καρδ. Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών
Διεθνής Αναγώριση
• Fellow of European Society of Cardiology (FESC)
• Fellow of Society for Cardiovascular Angiography and Interventions – (FSCAI)
• Μέλος European Association of Percutaneous Cardiovascular Intervention (EAPCI)
• Faculty member Transcatheter Cardiovascular Therapeutics Congress (TCT)
• Faculty member SCAI Scientific Sessions
• Faculty member PCR London Valves
• Organization committee European Endovascular & Interventional Cardiology Conference (E.I.C.C)
• Κριτής εργασιών 9 διεθνών περιοδικών
• Κριτής εργασιών δύο διεθνών συνεδρίων (Ευρωπαϊκό Καρδιολογικό Συνέδριο-ESC, EuroPCR)
• Συνεργάτης έκδοσης International Journal of Cardiology (IF=6,189)
• Επισκέπτης καθηγητής University of Bolton
• Προσκεκλημένος ομιλητής (84) και πρόεδρος (25) σε διεθνή συνέδρια μεταξύ των οποίων της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας και του Αμερικανικού Κολλεγίου Καρδιολογίας και σε όλα τα διεθνή συνέδρια Επεμβατικής Καρδιολογίας(TCT, EuroPCR).
• Συμμετοχή στη συγγραφή 3 διεθνών consensus documents σχετικά με την οπτική συνεκτική τομογραφία, την επεμβατική καρδιολογία σε καρδιοογκολογικούς ασθενείς και εκπαίδευση στην επεμβατική Καρδιολογία δομικών καρδιακών παθήσεων (Eur Heart J 2012 #141, Catheter Cardiovasc Interv 2016 #225, Circulation 2016 #231, Catheter Cardiovasc Interv 2017 #267).
• Συγγραφή Κεφαλαίου 1) στο βιβλίο της EAPCI (Επίσημη Ευρωπαϊκή Εταιρεία Επεμβατικής Καρδιολογίας) – (Tips and trick of intracoronary thermography: Konstantinos Toutouzas, Andreas Synetos, Christodoulos Stefanadis, pages 57-66, tips and tricks of new techniques beyond stenting, Europa Edition) και 2) στο βιβλίο της EAPCI (Επίσημη Ευρωπαϊκή Εταιρεία Επεμβατικής Καρδιολογίας) – (Intracoronary thermography in the assessment of plaque inflammation, Konstantinos Toutouzas, Maria Drakopoulou, Christodoulos Stefanadis, pages 297 – 312, Coronary Stenosis: Imaging, structurre and physiology, Europa Edition).
• Συγγραφέας κεφαλαιών σε 16 διεθνή πολυσυγγραφικά συγγράμματα
• Συμμετοχή στο διεθνές OCT registry FORMIDABLE (Ιταλία, Γαλλία, Ελβετία, ΗΠΑ) (Cath cardiovasc Interv 2017 (#247), Eur Heart J CVI 2017 (#260), Cath Cardiovasc Interv 2017 (#262).
• Συμμετοχή σε ομάδα εργασίας για την σωστή επεμβατική αντιμετώπιση ασθενών με καρδιογκολογικά προβλήματα με 10 κέντρα από τις ΗΠΑ μεταξύ των οποίων το MD Anderson Cancer Center, Houston; Division of Cardiovascular Diseases, Mayo Clinic, Rochester; Detroit Medical Center, Cardiovascular Institute, Detroit κα) (Catheter Cardiovasc Interv 2016 #225, Circulation 2016 #231, Catheter Cardiovasc Interv 2017 #267)
• Πιστοποιημένος εκπαιδευτής σε διεθνή προγράμματα διαδερμικής εμφύτευσης αορτικών βαλβίδων (Ευρώπη και Ασία)
• Κύριος ερευνητής (Principal Investigator) της πολυκεντρικής τυχαιοποιημένης μελέτης με συμμετοχή κέντρων από Ελλάδα και Ισραήλ ‘The preDIlatation in tRanscathEter aortiC Valve implanTation Trial’ (DIRECT – NCT02448927)