Φανή Παπουλίδου

Ατομικά Στοιχεία

Ονοματεπώνυμο: Φανή Παπουλίδου

Τόπος γεννήσεως:  Καβάλα

Ημερομηνία  γεννήσεως:12/10/1962

Διεύθυνση κατοικίας: Αρκαδίου 11, Καβάλα

Διεύθυνση εργασίας: Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας

Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με δύο παιδιά

 Σπουδές και Εκπαίδευση

 Προϊατρική: Γυμνάσιο και Λύκειο Καβάλας. Απολυτήριο Λυκείου: 19  και 7/12.

 Ιατρική: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1980-1986)  μετά από εισαγωγικές εξετάσεις.

Βαθμός πτυχίου :  (8)

 Μεταπτυχιακή Απασχόληση

  12/1986-2/1988: Υπηρεσία υπαίθρου στη παθολογική κλινική του Γεν. Νοσοκομείου Ξάνθης.

                                   Αναγνώριση ενός έτους ως χρόνου ειδικότητας στη παθολογία.

 3/1988- 9/1989:  Ειδικευόμενη  στη παθολογική κλινική του Γεν. Νοσοκομείου Ξάνθης.

 10/1989-1/1992: Ειδικευόμενη  στη νεφρολογία στο νεφρολογικό τμήμα του Γεν. Νοσοκομείου Καβάλας.

 2/1992-10/1993: Ειδικευόμενη στη νεφρολογία στο νεφρολογικό τμήμα της Α΄Παθολογικής Κλινικής του Γεν. Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ.

 17/12/1993:  Επιτυχείς  εξετάσεις για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας της Νεφρολογίας.

 Μετεκπαιδεύσεις

  1/1994 -6/1994 :1η Μετεκπαίδευση, ως συνεργάτης ειδικός νεφρολόγος,  στα  Εξωτερικά Ιατρεία  Υπέρτασης της Α’ Παθολογικής Κλινικής του Γ.Ν.ΑΧΕΠΑ           

 1/2000-7/2000 :  2η  Μετεκπαίδευση, ως επιμελήτρια νεφρολόγος,  κατόπιν  έγκρισης του ΚΕΣΥ,  στο Ε.Ι. Υπέρτασης της Α’ Παθολογικής Κλινικής του Γ.Ν.ΑΧΕΠΑ

 5/2003                 Απόκτηση  Τίτλου << Ειδικού Κλινικού Υπερτασιολόγου>>  από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Υπέρτασης, μετά από αξιολόγηση και κρίσεις σε Πανελλαδική  κλίμακα

 Υπηρεσία στο ΕΣΥ

  9/1995: Επιμελήτρια Β¢ στο νεφρολογικό τμήμα του Γεν. Νοσ. Καβάλας

 8/1997: Επιμελήτρια Α¢ στο νεφρολογικό τμήμα του Γεν. Νοσ. Καβάλας

 1/2000: Υπεύθυνη Υπερτασιολογικού  Εξωτερικού ιατρείου του Γεν. Νοσ. Καβάλας

 2/2007: Αναπληρώτρια Διευθύντρια στο νεφρολογικό τμήμα του Γεν. Νοσ. Καβάλας

 11/2011:  Επιστ. υπ.  Διευθύντρια στο νεφρολογικό τμήμα του Γεν. Νοσ. Καβάλας