ΕΟΦ : Παραπλανητικό προϊόν για την υπέρταση

Ο Ε.Ο.Φ. ανακοινώνει ότι μέσω του διαδικτύου, διαφημίζεται και διακινείται το προϊόν Cardiline.

Το Cardiline, χωρίς να διαθέτει άδεια φαρμακευτικού προϊόντος, διαφημίζεται με θεραπευτικές ενδείξεις.

Επισημαίνεται ότι στις ιστοσελίδες μέσω των οποίων προωθείται το ανωτέρω προϊόν προβάλλεται παραπλανητικά με «θεαματικά» αποτελέσματα, ενώ ο καταναλωτής καλείται να αποστείλει συμπληρωμένη φόρμα επικοινωνίας, χωρίς να γνωρίζει τα πλήρη στοιχεία της εταιρείας που είναι υπεύθυνη για την κυκλοφορία του.

Eφιστάται η προσοχή των καταναλωτών ώστε σε περίπτωση που έρθει στη κατοχή τους το παραπάνω προϊόν, να μην το χρησιμοποιήσουν και να ενημερώσουν άμεσα τον ΕΟΦ.

Επισημαίνεται ότι η αγορά προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ από μη εγκεκριμένες πηγές, μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την υγεία του καταναλωτή, καθώς δεν διασφαλίζεται η ποιότητα και η ασφάλεια των προϊόντων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ WWW.HYPERTENSIONWATCH.COM : Είμαστε το μόνο site που όλη η ύλη του στηρίζεται σε κείμενα ειδικών. Επιπλέον σε πολλά κείμενα υπενθυμίζουμε πως πρέπει να μιλήσετε με τον γιατρό που σας παρακολουθεί και αυτός μπορεί να σας υποδείξει το τι θα κάνετε. Ιατρικές συμβουλές και σκευάσματα από το ίντερνετ δεν έχουν καμμιά αξιοπιστία. Πρέπει να καταλάβουμε πως οι συστάσεις των γιατρών είναι αυτές που πρέπει να ακολουθήσουμε κι αυτό για έναν λόγο: ξέρουν το ιστορικό μας. Μας γνωρίζουν ιατρικά. Γνωρίζουν την καθημερινότητα μας, τις συνήθειες μας.
Σύνδεσμος: Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων – Δελτία τύπου για λοιπά προϊόντα (eof.gr)