Αυτορρύθμιση της Υπέρτασης

Παρεμβατικό πρόγραμμα μη φαρμακευτικής αντιμετώπισης της υπέρτασης με επιστημονικές μεθόδους διαχείρισης του στρες για αλλαγή του τρόπου ζωής και υιοθέτηση υγιεινών συμπεριφορών, σε προ υπερτασικά και  υπερτασικά άτομα στην κοινότητα.  

 Επιστημονικά υπεύθυνοι ακαδημαϊκοί καθηγητές:
Δαρβίρη Χριστίνα – Χρούσος Γεώργιος

 Είναι χαρακτηριστικό ότι στο 95% των περιπτώσεων η Αρτηριακή Υπέρταση (ΑΥ) είναι ιδιοπαθής και σχετίζεται με παράγοντες του τρόπου ζωής όπως είναι η άσκηση, η διατροφή, το σωματικό βάρος και το στρες, αναδεικνύοντας το σημαντικό υπάρχον κενό σε παρεμβάσεις που τροποποιούν τους παράγοντες αυτούς, και επιτρέπουν όχι μόνο τον αποτελεσματικό έλεγχο της αρτηριακής πίεσης, αλλά και την πρόληψή της.

Η ευρέως και πολλές φορές αδιακρίτως χρησιμοποιούμενη φαρμακευτική θεραπεία της ΑΥ, έχει σημαντικό οικονομικό κόστος, αλλά και σημαντικές παρενέργειες. Συνεπώς, εφαρμογή αποτελεσματικών μη φαρμακευτικών προσεγγίσεων, θα πρέπει να αποτελέσει μέρος μίας ολικής στρατηγικής αντιμετώπισης της ΑΥΗ μη φαρμακευτικές προσεγγίσεις  περιλαμβάνουν την εφαρμογή στοχευμένων παρεμβάσεων Προαγωγής Υγείας, για την υιοθέτηση υγιεινών συμπεριφορών άσκησης και διατροφής και ελέγχου του στρες. 

Με την εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών έχει καταδειχθεί αύξηση της αποτελεσματικότητας του ελέγχου της αρτηριακής πίεσης μόνη της ή και σε συνδυασμό όπου απαιτείται με φάρμακα. Πρόσφατα μάλιστα επιστημονικά δεδομένα υποστηρίζουν τη συσχέτιση της υγιεινής ζωής με την επιμήκυνση της βιολογικής ηλικίας ατόμων με καρδιαγγειακά νοσήματα. Παρόλα αυτά ένα σημαντικό πρόβλημα εξακολουθεί να είναι η συμμόρφωση των ασθενών στις οδηγίες ενός υγιούς τρόπου ζωής. Πλήθος ερευνών υποστηρίζει τον ιδιαίτερο ρόλο της διαχείρισης του στρες τόσο στον έλεγχο της αρτηριακής πίεσης, όσο και στη συμμόρφωση και στην αποτελεσματικότητα μη φαρμακευτικών παρεμβάσεων προαγωγής υγείας σε υγιή πληθυσμό. Για όλους τους παραπάνω λόγους, το παρών πρόγραμμα αφορά:

  1) Την εφαρμογή μη φαρμακευτικού προγράμματος παρέμβασης (διαχείριση του στρες, διατροφή, άσκηση,) σε Προ υπερτασικά και υπερτασικά άτομα της κοινότητας.

Επειδή η υπέρταση είναι σύνδρομο και συνυπάρχει με παχυσαρκία, σπλαχνικό λίπος, προδιαβήτη, διαβήτη είναι εξαιρετικά σημαντική η διαχείριση του στρες – η αλλαγή της συμπεριφοράς και η υιοθέτηση  ενός υγιούς τρόπου ζωής.

2) Στα πλαίσια αυτής της μεθοδολογίας θα πραγματοποιηθούν μετρήσεις που αφορούν το στρες, τα  κοινωνικοδημογραφικά δεδομένα, σωματομετρικές μετρήσεις, μετρήσεις της αρτηριακής πίεσης, (Εκπαίδευση στη σωστή μέτρηση) μετρήσεις βιολογικών δεικτών καρδιομεταβολικού κινδύνου, μετρήσεις της βιολογικής ηλικίας. Το πρόγραμμα αυτό φιλοδοξεί να συμβάλλει στην ενδυνάμωση του ατόμου για να ελέγξει την αρτηριακή του πίεση, αποκτώντας αυτοέλεγχο ο οποίος θα επηρεάσει την αυτοαμέλεια του ατόμου  για την υγεία του.

 Οι Υπεύθυνοι καθηγητές έχουν εφαρμόσει ένα τέτοιο πρόγραμμα στην Ιατρική Σχολή Αθηνών (ίδε σχετικό site: ypertasicontrol.med.uoa.gr ) και έχουν πολύ μεγάλη  εμπειρία. Βεβαίως το πρόγραμμα  θα είναι εμπλουτισμένο και επικαιροποιημένο στα σημερινά επιστημονικά επιτεύγματα και οδηγίας της Παγκόσμιας ημέρας Υπέρτασης 17 Μαΐου 2021.

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει το τελευταίο δεκαήμερο του Μαΐου .

      Δηλώστε συμμετοχή  – Περιορισμένες θέσεις μέχρι τις 10 Μαΐου

 Περισσότερες πληροφορίες για  το είδος  της παρέμβασης:

http://www.stresssociety.gr/  – Τηλέφωνο 6982482951

Φωτογραφία / Photo by Mockup Graphics on Unsplash