Σπύρος Βασδέκης Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής

•  Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιατρική Σχολή (1989)
•  PhD in Vascular Surgery ,Imperial College, London , UK (1995)
•  DIC  (Diploma Imperial College), London, UK (1995)
•  DIPLOMA Experto Profesional: Tecnicas psicologicas para el control del estres. Universidad UNED, Madrid (2011)

Μεταπτυχιακές Σπουδές
• Απόφοιτος Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
• Ειδικότητα Γενικής  Χειρουργικής στο «Τζάνειο» Γ.Ν. Πειραιά
• Ειδικότητα Αγγειοχειρουργικής στο St. Mary’s Hospital, London, UK

Πανεπιστημιακές Θέσεις
•   1994- ΣΗΜΕΡΑ : Ακαδημαϊκή καριέρα στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ)
•  2006 Αναπληρωτής Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής
•  2016 Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής ΕΚΠΑ

Διοικητικές Θέσεις

2003-2014 Υπεύθυνος Αγγειοχειρουργικής Μονάδας Γ’ Π. Χειρουργικής Κλινικής, Π.Γ. Νοσοκομείο «Αττικόν»
2014 -2015 Διευθυντής Αγγειοχειρουργικής Κλινικής  ΠΓΝ «Αττικόν»
2015 – σήμερα Καθηγητής Αγγγειοχειρουργικής, Αγγειοχειρουργική Κλινική ΠΓΝ «Αττικόν» (Υπεύθυνος Ιατρείου Διαβητικού Ποδιού και Εργαστηρίου Υπερήχων της Κλινικής)

Εκπαιδευτής

Υπεύθυνος κατ’ επιλογήν μαθήματος Αγγειοχειρουργικής Ιατρικής Σχολής Εκπαιδευτής σε αγγειακούς υπερήχους μετά απο απόφαση του Υπ. Υγείας
Εκπαιδευτής σε φοιτητές ιατρικής 4ου και 6ου έτους
Εκπαιδευτής ειδικευομένων αγγειοχειρουργικής
Εκπαιδευτής στο μεταπτυχιακό «Διαχείριση στρες και προαγωγής της υγείας» της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ
Εκπαιδευτής στο μεταπτυχιακό «Ενδαγγειακές τεχνικές» της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ
Εκπαιδευτής στο μεταπτυχιακό Αγγειακών Υπερήχων της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Εκπαιδευτής στο μεταπτυχιακό του Πανεπιστημίου Alcala, Madrid με τίτλο «Phlebologia – Linfologia»

Επιστημονικές Εταιρείες

Πρόεδρος Ελληνικές Φλεβολογικής Εταιρείας
Εκπρόσωπος Ελλάδος σε UEMS για το MJC Phlebology
Εκπρόσωπος Ελλάδος στη Union International de Phlebologie
Μέλος Δ.Σ. «ΙΜΕΘΑ»
Γραμματέας Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Στρες
Πρώην μέλος Δ.Σ. Ελληνικής Αγγειοχειρουργικής Εταιρείας

Συγγραφικό Έργο

Πάνω από 130 εργασίες δημοσιευμένες σε ξενόγλωσσα περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων.
Πλήρης κατάλογος δημοσιεύσεων και παραθέσεων υπάρχει στο «Google Scholar».