Μόνο 35 τυχεροί για το μεταπτυχιακό «Επιστήμη Στρες-Προαγωγή της Υγείας»

Ότι χρειάζεται να ξέρετε για να ενταχθείτε – Ποιοί γίνονται δεκτοί, τα δικαιολογητικά, το κόστος

Το επιτυχημένο μεταπτυχιακό και με διεθνή αναγνώριση “Επιστήμη του Στρες και Προαγωγή της
Υγείας” ξεκινά τον Οκτώβριο. Το μεταπτυχιακό υπάρχει εδώ και 12 χρόνια και πολλά από τα συμπεράσματα του έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Επί πλέον δεν είναι ένα μεταπτυχιακό για κρέμασμα σε ένα γραφείο ή για μια προθήκη. Είναι ένα απόσταγμα ζωής που μπορεί αμέσως να βελτιώσει την ζωή του φοιτητή και του επαγγελματία. Πρωτεργάτες σε αυτό είναι οι καθηγητές Χριστίνα Δαρβίρη και Γεώργιος Χρούσος.

Το μεταπτυχιακό περιλαμβάνει 4 διδακτικά εξάμηνα δηλαδή έχει διάρκεια 2 έτη και τιμάται προς 2000 ευρώ το εξάμηνο. Στο τέλος απονέμεται δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ-Master).

Για την υποβολή αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα
δικαιολογητικά έως και τις 30/07/2021. Την Αίτηση Συμμετοχής θα την προμηθευτούν οι υποψήφιοι από την ιστοσελίδα http://www.stressmaster.med.uoa.gr/

Και ποιοί μπορεί να το παρακολουθήσουν; Σχεδόν όλοι. Γίνονται δεκτοί λοιπόν κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας, ΜΜE, Διαιτολογίας, Φυσικής Αγωγής, Νοσηλευτικής, Κοινωνικών Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών, Εκπαίδευσης της Προσχολικής Αγωγής, Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Φιλολογίας, Θεολογίας, Θεατρολογίας, Μουσικών Σπουδών, της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, κάτοχοι πτυχίου ΑΤΕΙ Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας, Κοινωνικής Εργασίας, Νοσηλευτικής, Μαιευτικής, Φυσικοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Προσχολικής Αγωγής, Αισθητικής και Κοσμητολογίας, Διοίκησης Επιχειρήσεων ημεδαπής  ή αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Λοιπών συναφών Τμημάτων Πανεπιστημίων και ΑΤΕΙ.

Επίσης γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι  και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΤ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρ. 34 του Ν.4485/17.

Ας δούμε τι λέει αναλυτικά η ανακοίνωση του Πανεπιστημίου

“Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ανακοινώνει τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών διάρκειας 2 ετών, το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ-Master) στην “Επιστήμη του Στρες και την Προαγωγή της Υγείας”.

Το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα αρχίζει τον Οκτώβριο και περιλαμβάνει 4 διδακτικά εξάμηνα για την ολοκλήρωση του. Στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί:  Κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας, MME,  Διαιτολογίας, Φυσικής Αγωγής, Νοσηλευτικής, Κοινωνικών Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών, Εκπαίδευσης της Προσχολικής Αγωγής, Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Φιλολογίας, Θεολογίας, Θεατρολογίας, Μουσικών Σπουδών, της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, κάτοχοι πτυχίου ΑΤΕΙ Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας, Κοινωνικής Εργασίας, Νοσηλευτικής, Μαιευτικής, Φυσικοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Προσχολικής Αγωγής, Αισθητικής και Κοσμητολογίας, Διοίκησης επιχειρήσεων ημεδαπής  ή αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Λοιπών συναφών Τμημάτων Πανεπιστημίων και ΑΤΕΙ.

Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι  και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΤ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρ. 34 του Ν.4485/17.

Ο αριθμός των εισακτέων θα είναι 35 κατ’ ανώτατο όριο.

Η εγγραφή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών συνεπάγεται συνεισφορά κάθε φοιτητή στα σχετικά λειτουργικά έξοδα, η οποία ανέρχεται σε 2000 ευρώ ανά εξάμηνο. Τα μαθήματα διεξάγονται δια ζώσης και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (σε ποσοστό έως και 35% των μαθημάτων)*.

Τα δικαιολογητικά

Για την υποβολή αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα παρακάτω δικαιολογητικά έως και τις 30/07/2021:

Αίτηση Συμμετοχής που προμηθεύεται ο υποψήφιος από την ιστοσελίδα  http://www.stressmaster.med.uoa.gr/

  1. Βιογραφικό σημείωμα το οποίο θα συνοδεύεται και από ένα κείμενο στο οποίο περιγράφονται οι λόγοι για τους οποίους επιθυμεί ο υποψήφιος να συμμετάσχει στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
  2. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
  3. Αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων πρώτου πτυχίου.
  4. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν (αναφορά στο βιογραφικό)
  5. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή/και ερευνητικής δραστηριότητας (αναφορά στο βιογραφικό)
  6. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
  7. Δύο συστατικές επιστολές
  8. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής (ή/και άλλη γλώσσας εφόσον υπάρχει). Αναγνωρίζονται τα πιστοποιητικά που ορίζει ο ΑΣΕΠ. Για τους μη έχοντες επίσημο τίτλο η Σ.Ε. ελέγχει την επάρκεια του φοιτητή να μεταφράσει σχετικά κείμενα στην Αγγλική γλώσσα με διενέργεια σχετικής γραπτής εξέτασης, ενώ άριστη γνώση αποδεικνύεται και με πτυχίο πανεπιστημίου του εξωτερικού.
  9. Πιστοποιητικό γνώσης Η/Υ ή /και προπτυχιακό μάθημα Ηλ/κών Υπολογιστών.
  10. Πιστοποιημένη επάρκεια ελληνικής γλώσσας, εφόσον ο υποψήφιος είναι αλλοδαπός (Ν 2083 /92 αρ 12 παρ 2α).

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει από επιτροπή με βάση τα ανωτέρω δικαιολογητικά και τις συνεντεύξεις στις οποίες θα κληθούν οι πρώτοι 50 υποψήφιοι, και οι οποίες θα γίνουν μετά από τηλεφωνική συνεννόηση (οι συνεντεύξεις δύναται να γίνουν και μέσω Skype).

 Οι αιτήσεις

Η υποβολή των αιτήσεων και των συνοδευτικών δικαιολογητικών γίνεται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση stressmasters@gmail.com. Ο πλήρης φάκελος σε έντυπη μορφή (πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα) θα ζητηθεί αργότερα .

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στην Γραμματεία του ΠΜΣ  «Επιστήμη του Στρες και η Προαγωγή της Υγείας»,  τηλ. 210-6597644, και στην ιστοσελίδα του Προγράμματος http://www.stressmaster.med.uoa.gr “

*Ο τρόπος διεξαγωγής των μαθημάτων δύναται να τροποποιηθεί περαιτέρω, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο και δοθούν τέτοιες οδηγίες από την Πολιτεία, στο πλαίσιο της πανδημίας του COVID-19.
Φωτογραφία / Photo by Sam Battaglieri on Unsplash