Καθηγητής Παντελής Αγγελίδης

Ο Καθηγητής Παντελής Αγγελίδης είναι απόφοιτος και διδάκτορας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου. Έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στη διοίκηση οργανισμών καινοτομίας στο ΜΙΤ Sloan. Είναι υπότροφος του Προγράμματος Marshall Memorial και του Ιδρύματος Μποδοσάκη. Είναι ιδρυτής της εταιρείας VIDAVO που εξειδικεύεται σε εφαρμογές Ψηφιακής Υγείας. Έχει διατελέσει επισκέπτης ερευνητής του MIT Media Lab και επισκέπτης καθηγητής του University of Barcelona, Medical School. Έχει πολυετή συμμετοχή σε δράσεις στρατηγικής και προτυποποίησης στον τομέα της ψηφιακής υγείας. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στις περιοχές της Ηλεκτρονικής Υγείας (eHealth), Επεξεργασίας Ιατρικών Σημάτων και Εικόνων και των Ασύρματων Δικτύων Αισθητήρων (WSN). Επίσης είναι ενεργός ερευνητικά σε θέματα διείσδυσης ψηφιακών τεχνολογιών (digital divide), προσβασιμότητας (eInclusion) και προτυποποίησης.

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΘΕΣΗ:   Καθηγητής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: 

 • 1984-1989:Πτυχίο, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Α.Π.Θ.
 • 1989-2003:Διδακτορικό Δίπλωμα, Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Μηχανικών Υπολογιστών, Α.Π.Θ.

  EΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ:

    Health 2.0
    Ιατρικά Δίκτυα/Βαν
    Τηλεϊατρική
    Επεξεργασία βιομετρικών σημάτων εικόνων

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ:

 • PANTELIS ANGELIDIS, MOURAD FAHER, NOEL NADER AND PHILIP BROWN, «THE ELECTRONIC EUROPEAN HEALTH INSURANCE CARD», CEN PUBLICATIONS, BRUSSELS, JUNE 2009.
 • FTP://CENFTP1.CENORM.BE/PUBLIC/CWAS/E-EUROPE/EEHIC
 • GEORG D HEIDENREICH, PANTELIS ANGELIDIS, “AN APPROACH TOWARDS SEMANTIC INTEROPERABILITY USING DOMAIN MODELS”, ELECTRONIC JOURNAL OF HEALTH INFORMATICS, VOL 5 NO 1 (2010): SPECIAL ISSUE ON SYSTEMIC INTEROPERABILITY.
 • HTTP://WWW.EJHI.NET/OJS/INDEX.PHP/EJHI/ARTICLE/VIEWARTICLE/5%281%29%3AE4
 • ANGELIDIS, “PERSONALISED PHYSICAL EXERCISE REGIME FOR CHRONIC PATIENTS THROUGH A WEARABLE ICT PLATFORM”, INT. J. ELECTRONIC HEALTHCARE, VOL. 5, NO. 4, 2010.
 • DAVID SANCHEZ, L. ALONSO, PANTELIS ANGELIDIS AND CHRISTOS VERIKOUKIS “SECURE PRECISE CLOCK SYNCHRONIZATION FOR INTERCONNECTED BODY AREA NETWORKS”, EURASIP JOURNAL ON WIRELESS COMMUNICATIONS AND NETWORKING, EURASIP JOURNAL ON WIRELESS COMMUNICATIONS AND NETWORKING, VOLUME 2011 (2011), ARTICLE ID 797931, 14 PAGES DOI:10.1155/2011/797931,
 • HTTP://WWW.HINDAWI.COM/JOURNALS/WCN/2011/797931/
 • THOMAS D. LAGKAS, DIMITRIOS G. STRATOGIANNIS, GEORGIOS I. TSIROPOULOS, PANTELIS ANGELIDIS “BANDWIDTH ALLOCATION IN COOPERATIVE WIRELESS NETWORKS: BUFFER LOAD ANALYSIS AND FAIRNESS EVALUATION”, PHYSICAL COMMUNICATION J., ACCEPTED FOR PUBLICATION
 • PANTELIS ANGELIDIS, MOURAD FAHER, NOEL NADER AND PHILIP BROWN, «THE ELECTRONIC EUROPEAN HEALTH INSURANCE CARD», CEN PUBLICATIONS, BRUSSELS, JUNE 2009.
 • FTP://CENFTP1.CENORM.BE/PUBLIC/CWAS/E-EUROPE/EEHIC
 • GEORG D HEIDENREICH, PANTELIS ANGELIDIS, “AN APPROACH TOWARDS SEMANTIC INTEROPERABILITY USING DOMAIN MODELS”, ELECTRONIC JOURNAL OF HEALTH INFORMATICS, VOL 5 NO 1 (2010): SPECIAL ISSUE ON SYSTEMIC INTEROPERABILITY.
 • HTTP://WWW.EJHI.NET/OJS/INDEX.PHP/EJHI/ARTICLE/VIEWARTICLE/5%281%29%3AE4
 • ANGELIDIS, “PERSONALISED PHYSICAL EXERCISE REGIME FOR CHRONIC PATIENTS THROUGH A WEARABLE ICT PLATFORM”, INT. J. ELECTRONIC HEALTHCARE, VOL. 5, NO. 4, 2010.
 • DAVID SANCHEZ, L. ALONSO, PANTELIS ANGELIDIS AND CHRISTOS VERIKOUKIS “SECURE PRECISE CLOCK SYNCHRONIZATION FOR INTERCONNECTED BODY AREA NETWORKS”, EURASIP JOURNAL ON WIRELESS COMMUNICATIONS AND NETWORKING, EURASIP JOURNAL ON WIRELESS COMMUNICATIONS AND NETWORKING, VOLUME 2011 (2011), ARTICLE ID 797931, 14 PAGES DOI:10.1155/2011/797931,
 • HTTP://WWW.HINDAWI.COM/JOURNALS/WCN/2011/797931/
 • THOMAS D. LAGKAS, DIMITRIOS G. STRATOGIANNIS, GEORGIOS I. TSIROPOULOS, PANTELIS ANGELIDIS “BANDWIDTH ALLOCATION IN COOPERATIVE WIRELESS NETWORKS: BUFFER LOAD ANALYSIS AND FAIRNESS EVALUATION”, PHYSICAL COMMUNICATION J., ACCEPTED FOR PUBLICATION

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Γραφείο:
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
,
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών,
Καραμανλή & Λυγερής,
Κοζάνη,
Ελλάδα.
Τηλ: +30 2461 0 56524
E-mail: paggelidis@uowm.gr
Προσωπική ιστοσελίδα: http://users.uowm.gr/paggelidis/index.html