Το μέλλον στην αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών παθήσεων

Του Ιωάννη Λεκάκη, Ομότιμου Καθηγητή Καρδιολογίας ΕΚΠΑ, Διευθυντή Καρδιολογικού Τομέα Κεντρικής Κλινικής Αθηνών

Κατά τις τελευταίες δεκαετίες έχουν πραγματοποιηθεί τεράστια βήματα στην διάγνωση και αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών παθήσεων. Αυτή η πρόοδος είχε σαν συνέπεια την σημαντική μείωση της θνησιμότητας και την βελτίωση της ποιότητας ζωής αυτών των ασθενών. Οι σχετικά πρόσφατες εξελίξεις στον χώρο της ψηφιακής τεχνολογίας φέρνουν μια επανάσταση στην αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών παθήσεων και μεταβάλλουν την προσέγγιση αυτών των ασθενών, στη σχέση γιατρού-ασθενούς αλλά και στα οικονομικά μεγέθη στον χώρο της Υγείας . Περιληπτικά οι εξελίξεις αυτές θα μπορούσαν να συνοψίσουν στα παρακάτω.

  1. Τηλεϊατρική. Η από απόσταση εκτίμηση του ασθενούς προσφέρει μεγάλες υπηρεσίες σε ασθενείς απομεμακρυσμένων περιοχών με μειωμένη πρόσβαση σε Ιατρικά Κέντρα. Ειδικά στην Καρδιολογία η συνεκτίμηση με τον τρόπο αυτό εξετάσεων όπως το ηλεκτροκαρδιογράφημα και το ηχωκαρδιογράφημα θα προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες , θα μειώσει τις μετακινήσεις αλλά και το κόστος από πλευράς ασθενούς
  2. Τεχνητή Νοημοσύνη. Η χρήση αλγορίθμων που βασίζονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη θα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην καρδιαγγειακή απεικόνιση και θα αποτελεί σημαντικό στήριγμα για τον γιατρό . Επίσης θα έχει σημαντικό ρόλο στην λήψη αποφάσεων ειδικά για θέματα που υπάρχει σημαντική αμφιβολία και διχογνωμία για την αντιμετώπιση του ασθενούς.
  3. Αντιμετώπιση αρρυθμιών. Οι παρατεταμένες καταγραφές του ηλεκτροκαρδιογραφήματος , αλλά και η καταγραφή του καρδιογραφήματος την ώρα του επεισοδίου με την χρήση συσκευών που συνδέονται με έξυπνα τηλέφωνα αποτελεί επανάσταση. Το καρδιογράφημα αποστέλλεται άμεσα στον γιατρό ο οποίος συνεννοείται με τον ασθενή για την περαιτέρω αντιμετώπιση.
  4. Πρώιμη ανίχνευση απορρύθμισης καρδιακής ανεπαρκείας. Η καταγραφή με εμφυτευμένους καθετήρες της πίεσης στην πνευμονική αρτηρία ανιχνεύει έγκαιρα την απορρύθμιση της καρδιακής ανεπαρκείας με αποτέλεσμα την εξωνοσοκομειακή χορήγηση φαρμάκων και την μείωση των εισαγωγών στο νοσοκομείο.
  5. Από απόσταση παρακολούθηση εμφυτευμένων συσκευών. Π.χ. βηματοδοτών , απινιδωτών , και αποφυγή για τον ασθενή να έρχεται συχνά στα κέντρα παρακολούθησης των συσκευών αυτών.
  6. Βελτίωση της πρόληψης μέσω τακτικών συμβουλών και υπενθυμίσεων που έρχονται στα έξυπνα τηλέφωνα των ασθενών , αλλά και εκτίμηση της αρτηριακής πίεσης μέσω των συσκευών αυτών.

Η τεχνολογική εξέλιξη στους τομείς αυτούς αναπτύσσεται ραγδαία και η χρήση της ψηφιακής καρδιολογίας μεταβάλλει την αντιμετώπιση των ασθενών αυτών. Ο κίνδυνος που προβάλλει είναι μια περιθωριοποίηση ενός τμήματος του πληθυσμού που δεν έχει γνώσεις ψηφιακής τεχνολογίας. Αποτελεί καθήκον της Πολιτείας οι άνθρωποι αυτοί να εκπαιδευθούν και να μην μείνουν στο περιθώριο των εξελίξεων.

*Βιογραφικό: https://hypertensionwatch.com/2021/09/18/lekakis-ioannis/
Φωτογραφία / Photo by Anna Mishina on Hypertensionwatch.com