Παπαδοπούλου Ανδρονίκη

Η Παπαδοπούλου Ανδρονίκη είναι 6ετής φοιτήτρια του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.