Ο ΕΟΦ ανακαλεί φάρμακο για την υπέρταση
Accuretic f.c tab (20+12,5) mg/tab της Pfizer

Συγκεκριμένεςπαρτίδες του φαρμάκου «Accuretic» της εταιρείας Pfizer για την υπέρταση ανακαλεί ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ).

Η ανάκληση αφορά συγκεκριμένα στο φαρμακευτικό προϊόν Accuretic f.c tab (20+12,5) mg/tab και γίνεται λόγω υπέρβασης του ορίου της αποδεκτής ημερήσιας πρόσληψης για την πρόσμιξη N-nitroso-quinapril, μετά τον καθορισμό του ορίου αποδεκτής πρόσληψης τα 18ng/ημέρα για τη συγκεκριμένη πρόσμιξη από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων / European Medicines Agency (EMA).

ΕΟΦ, ανακοίνωσηΕΟΦ, Ανακοίνωση

Οι παρτίδες του Accuretic f.c tab (20+12,5)mg/tab που ανακαλεί ο ΕΟΦ είναι οι εξής:

  • Αριθμός παρτίδας:  FK8680  / Ημερομηνία  λήξης  08/2024
  • Αριθμός παρτίδας:  FJ1109  / Ημερομηνία λήξης  04/2024
  • Αριθμός παρτίδας:  CR0367 /  Ημερομηνία λήξης  05/2022
  • Αριθμός παρτίδας:  AR1616 / Ημερομηνία λήξης  04/2022
  • Αριθμός παρτίδας:  CJ7198 / Ημερομηνία λήξης  04/2022

    Ο ΕΟΦ καλεί την εταιρεία Pfizer Ελλάς Α.Ε., ως Κάτοχο της Άδειας κυκλοφορίας του φαρμάκου να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες των συγκεκριμένων παρτίδων και να τις αποσύρει από την αγορά μέσα σε εύλογο χρονικό.

    Η ανακοίνωση του ΕΟΦ: https://www.eof.gr/c/document_library/get_file?uuid=ca404284-9f9c-4ecf-82ef-70b88ce983bb&groupId=12225