Πόσο μειώνουν το αλάτι οι βιομηχανίες τροφίμων των ΗΠΑ
Μείωση αλατιού στη βιομηχανία τροφίμων

Οι βιομηχανίες τροφίμων των ΗΠΑ μείωσαν το νάτριο στα πρώτα χρόνια της NSRI, αλλά η πρόοδος επιβραδύνθηκε με την πάροδο του χρόνου

Tης Andrea Sharkey, MPH*, Project Manager, στο Γραφείο Πρόληψης Χρόνιων Ασθενειών του Τμήματος Υγείας & Ψυχικής Υγιεινής του Δήμου Νέας Υόρκης. Δημοσιεύτηκε στο ενημερωτικό Δελτίο του Μαρτίου της Παγκόσμιας Λίγκας Υπέρτασης / World Hypertension League (WHL) **   

WHL  Newsletter

Είμαι στην ευχάριστη θέση να μοιραστώ τη νέα μας μελέτη «Πρόοδος της Βιομηχανίας Τροφίμων των Η.Π.Α. στη μείωση του αλατιού, 2009-2018», που δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο American Journal of Public Health / Αμερικανική Εφημερίδα Δημόσιας Υγείας.

NSRI logo

Χρησιμοποιήσαμε τη βάση δεδομένων της Εθνικής Πρωτοβουλίας για τη Μείωση του Αλατιού / National Salt Reduction Initiative (NSRI) για να εξετάσουμε τις αλλαγές στο νάτριο στα συσκευασμένα τρόφιμα σε δύο χρονικές περιόδους:

(1) Κατά τη διάρκεια της NSRI (2009-2012 και 5 2012-2014) και
(2) Μετά τον επίσημο στόχο της NSRI -περίοδος ρύθμισης αλλά πριν η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων / U.S. Food and Drug Administration (FDA) δημοσιεύσει την τελική καθοδήγηση για το νάτριο (2014-2018).

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι βιομηχανίες τροφίμων μείωσαν το νάτριο στα πρώτα χρόνια της NSRI, αλλά η πρόοδος επιβραδύνθηκε με την πάροδο του χρόνου.

Βασικά ευρήματα

Βρήκαμε μια μέση μείωση του νατρίου 8,5% με βάση τις πωλήσεις σε 54 κατηγορίες  συσκευασμένων τροφίμων που πωλήθηκαν σε μεγάλα παντοπωλεία μεταξύ 2009 και 2018, η οποία εκδηλώθηκε με μείωση 5,1% στο νάτριο μεταξύ 2009 και 2012 και λιγότερη αλλαγή μεταξύ 2012 και 2014 ( 1,8%) και 2014 και 2018 (1,8%).
Το ποσοστό των συσκευασμένων τροφίμων που πληρούν τους στόχους μείωσης του αλατιού της NSRI αυξήθηκε σχεδόν κατά 50% από το 2009 έως το 2012, χωρίς πρόσθετες βελτιώσεις μέχρι το 2018.
Η βιομηχανία μείωσε το νάτριο μέσω ενός συνδυασμού αναμόρφωσης των προϊόντων και της εισαγωγής νέων προϊόντων χαμηλότερης περιεκτικότητας σε νάτριο.
Ωστόσο, αυτές οι αλλαγές στο επίπεδο του προϊόντος συνέβησαν μεταξύ 2009 και 2014, χωρίς περαιτέρω αλλαγές στις μειώσεις της πυκνότητας νατρίου μεταξύ 2014 και 2018.
Αυτά τα ευρήματα δείχνουν την ανάγκη παρακολούθησης και συνέχειας της  κυβερνητικής δράσης για τη διασφάλιση της συνεχούς προόδου στη μείωση νατρίου στην παραγωγή τροφίμων.

Πρόσκληση στη FDA

Προτρέπουμε την FDA να αξιοποιήσει την καθιέρωση των στόχων μείωσης και των μέγιστων νατρίου για τα 2,5 έτη και να αναπτύξει ένα ισχυρό σύστημα παρακολούθησης της προόδου της βιομηχανίας και των αλλαγών στην πρόσληψη νατρίου στον πληθυσμό ως μέρος μιας ευρύτερης Ομοσπονδιακής Στρατηγικής για τη μείωση του νατρίου.

Η ομάδα μελέτης

Η ομάδα μελέτης περιελάμβανε τους Alyssa Moran, Jiangxia Wang, Andrea Sharkey, Erin Dowling, Christine Johnson Curtis και Kim Kessler, χάρη στα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών / Centers for Disease Control and Prevention (CDC / Κυβερνητικός Οργανισμός) και το Τμήμα Υγείας και Ψυχικής Υγιεινής της Νέας Υόρκης (NYCDOHMH) για τη χρηματοδότηση και στο πολυάριθμο προσωπικό και μέλη του NYCDOHMH και του NSRI που ξεκίνησε και προώθησε αυτό το έργο.

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την έρευνα, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την Alyssa Moran amoran10@jhu.edu.
Για ερωτήσεις σχετικά με το NSRI, επικοινωνήστε με την Andrea Sharkey στο asharkey1@health.nyc.gov.
*Από το τεύχος του Δελτίου Ενημέρωσης Μαρτίου της Διεθνούς Λίγκας Υπέρτασης / From the March issue of the World Hypertension League newsletter  link / Πιέστε εδώ.
Φωτογραφία /
Photo by https://hypertensionwatch.com/
*Βιογραφικό: https://hypertensionwatch.com/2022/04/01/andrea-sharkey-mph/

Επιστροφή στην πρώτη σελίδα 

 

Σύλλογος Ασθενών με Υπέρταση
Παγκόσμια Ημέρα Υπέρτασης Σύλλογος Υπέρτασης