Ο ΕΟΦ ανακαλεί παρτίδες αντιυπερτασικού φαρμάκου
Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
Παρτίδες του φαρμακευτικού προϊόντος ACCUPRON Δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο 5, 20 ή 40 mg/ tab ανακαλεί ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ)

Από τον Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων ανακοίνωσε στις  21/04/2022 την ανάκληση των παρτίδων (Πίνακας Ι) του φαρμακευτικού προϊόντος «ACCUPRON Δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο 5, 20 ή 40 mg/tab», λόγω υπέρβασης του ορίου της αποδεκτής ημερήσιας πρόσληψης για την πρόσμιξη Ν-νιτροζο-κιναπρίλη (N-nitroso-quinapril). Κάτοχος της άδειας Κυκλοφορίας του είναι η Pfizer Ελλάς Α.Ε.

Ανάκλιση Παρτίδων ACCUPRON

Η Απόφαση αυτή εκδόθηκε μετά τον καθορισμό του ορίου αποδεκτής πρόσληψης των 18ng/ημέρα για τη συγκεκριμένη πρόσμιξη από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και έχει ως σκοπό να ενισχύσει την εθελοντική ανάκληση της εταιρείας Pfizer Ελλάς Α.Ε.

Η εταιρεία Pfizer Ελλάς Α.Ε., ως Κάτοχος Άδειας κυκλοφορίας, οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες των συγκεκριμένων παρτίδων και να τις αποσύρει από την αγορά μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Τα σχετικά παραστατικά τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.

Η Απόφαση του ΕΟΦ: https://www.eof.gr/c/document_library/get_file?uuid=da2ca012-6aa6-4420-b29b-0027a99d4ab2&groupId=12225
Φωτογραφία /
Photo by Hypertension.com

Επιστροφή στην πρώτη σελίδα 

 

Παγκόσμια Ημέρα Υπέρτασης Σύλλογος Υπέρτασης
Σύλλογος Ασθενών με Υπέρταση