Άρση ανάκλησης υπερτασικού φαρμάκου
Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ)

Ο ΕΟΦ προχώρησε σε άρση της απόφασης ανάκλησης παρτίδων του φαρμακευτικού προϊόντος LOSARB F.C.TAB 100MG/TAB

Από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) αποφάσισε την άρση της ανάκλησης των παρτίδων 012100 (ημερ. λήξης 11-2023) και 101060 (ημερ. λήξης 12-2023) του φαρμακευτικού προϊόντος Losarb f.c.tab 100mg/tab και της παρτίδας 106592 (ημερ. λήξης 12-2023) του φαρμακευτικού προϊόντος Losarb plus f.c.tab (100+25)mg/tab, διότι τελικά, από την in vivo δοκιμή Comet, επιβεβαιώθηκε ότι η πρόσμιξη αζιδίου (5-[4΄-[(5-(Αzidomethyl)-2-butyl-4-chloro-1H-imidazol-1-yl)methyl]-[1,1΄-biphenyl]-2yl]-1H-tetrazole), που βρέθηκε στα προϊόντα, δεν είναι μεταλλαξιογόνος in vivo.

Το προϊόν LOSARB PLUS F.C.TAB (100+25)MG/TAB»
Κάτοχος άδειας Κυκλοφορίας: Innovis Health S.A.
Η απόφαση: extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.eof.gr/c/document_library/get_file?uuid=9e9d2486-3c10-4e33-a0eb-3868a6262429&groupId=12225

Διαβάστε επίσης:
1 – https://hypertensionwatch.com/2022/04/23/o-eof-anakalei-partides-antiipertasikou-farmakou/
2 – https://hypertensionwatch.com/2022/03/17/o-eof-anakalei-farmako-gia-thn-ypertasi/
3 – https://hypertensionwatch.com/2021/03/24/eof-paraplanitiko-proion-gia-thn-ypertasi

Επιστροφή στην πρώτη σελίδα 

 

Σύλλογος Ασθενών με Υπέρταση