Ασθένεια η παχυσαρκία
Η Παχυσαρκία είναι Ασθένεια

Θα μπορούσαν να εξοικονομηθούν ετησίως 2,2 τρισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ παγκοσμίως εάν το πλήθος των υπέρβαρων και των παχύσαρκων παραμείνει στα επίπεδα του 2019 προβλέπει νέα έρευνα που δημοσιεύτηκε στο BMJ Global Health

  • Ο οικονομικός αντίκτυπος των υπέρβαρων και της παχυσαρκίας εκτιμάται ότι θα αυξηθεί από 2,19% σε 3,3% του ΑΕΠ σε 161 χώρες έως το 2060, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα BMJ Global Health
  • Η εφημερίδα προβλέπει ότι θα υπάρξει παγκόσμια ετήσια εξοικονόμηση 2,19 τρισεκατομμυρίων δολαρίων εάν το πλήθος των υπέρβαρων και της παχυσαρκίας παρέμενε στα επίπεδα του 2019.
  • Η μεγαλύτερη αύξηση του κόστους στο ΑΕΠ θα επικεντρωθεί σε χώρες με χαμηλότερους πόρους, η οποία αναμένεται να είναι 12-25 φορές μεγαλύτερη από τα επίπεδα του 2019.
  • Οι χώρες που αναμένεται να έχουν το μεγαλύτερο οικονομικό κόστος των υπέρβαρων και της παχυσαρκίας είναι η Κίνα (πάνω από 10 τρισεκατομμύρια δολάρια), οι Ηνωμένες Πολιτείες (πάνω από 2,5 τρισεκατομμύρια δολάρια) και η Ινδία (σχεδόν 850 δισεκατομμύρια δολάρια).

Ο επιπολασμός(*) των υπέρβαρων και της παχυσαρκίας αναμένεται να κοστίσει στην παγκόσμια οικονομία 3,3% του ΑΕΠ έως το 2060, σύμφωνα με μια νέα μελέτη της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Παχυσαρκίας / World Obesity Federation (WOF) και της RTI International

Η μελέτη, η οποία αξιολογήθηκε και δημοσιεύτηκε στη BMJ Global Health στις 20 Σεπτεμβρίου 2022, αναλύει τον τρέχοντα οικονομικό αντίκτυπο των υπέρβαρων και της παχυσαρκίας σε 161 χώρες (2). Παρέχει την πρώτη παγκόσμια εκτίμηση των οικονομικών επιπτώσεων της Μη Μεταδοτικής Νόσου (ΜΜΝ) / Non-Communicable Disease (NCD) για κάθε χώρα, κυρίως λόγω του κόστους της υγειονομικής περίθαλψης της υπέρτασης, του καρκίνου, του διαβήτη και των καρδιαγγειακών παθήσεων που αποδίδονται στην παχυσαρκία.
Το κόστος για το ΑΕΠ προβλέπεται να αυξηθεί ως αποτέλεσμα της αυξανόμενης επικράτησης της παχυσαρκίας, των πληθυσμιακών αλλαγών και της οικονομικής ανάπτυξης. Η μελέτη διαπίστωσε ότι εάν ο αριθμός των ανθρώπων που ζουν με παχυσαρκία παρέμενε στα επίπεδα του 2019, θα μπορούσαν να εξοικονομηθούν 2,2 τρισεκατομμύρια δολάρια. Μια μείωση κατά 5% της προβλεπόμενης επικράτησης της ΜΜΝ μεταξύ 2020 και 2060 θα είχε ως αποτέλεσμα κατά μέσο όρο 429 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ σε παγκόσμια ετήσια εξοικονόμηση.
Επί του παρόντος, εκτιμάται ότι ο οικονομικός αντίκτυπος της παχυσαρκίας κοστίζει 2,19% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Η εκτιμώμενη κατά κεφαλήν οικονομική απώλεια το 2019 κυμαίνεται από 6 $ ΗΠΑ σε χώρες χαμηλότερου εισοδήματος και 1.110 $ ΗΠΑ σε χώρες υψηλότερου εισοδήματος – κάτι που αντανακλά επίσης τη διαφορά μισθών και ΑΕΠ σε αυτές τις περιοχές. Αυτό ισοδυναμεί με 0,87% και 2,46% του ΑΕΠ αντίστοιχα.
Οι εκτιμήσεις της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Παχυσαρκίας και της RTI International αναλύουν τόσο το άμεσο όσο και το έμμεσο κόστος. Το πρώτο περιλαμβάνει ιατρικές και μη ιατρικές δαπάνες, ενώ το δεύτερο περιλαμβάνει το κόστος κατά τη διαδικασία αναζήτησης επίσημης υγειονομικής περίθαλψης, όπως το κόστος ταξιδιού για ασθενείς και φροντιστές. Άλλα έμμεσα κόστη περιλαμβάνουν οικονομική απώλεια από πρόωρη θνησιμότητα, χαμένες ημέρες εργασίας και μειωμένη παραγωγικότητα κατά την εργασία.

Η Johanna Ralston, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Παχυσαρκίας δήλωσε: «Αυτές οι εκτιμήσεις για τον οικονομικό αντίκτυπο του υπερβολικού βάρους και της παχυσαρκίας θα πρέπει να ανησυχήσουν τις κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο. Ο επίμονος στιγματισμός των ανθρώπων που ζουν με παχυσαρκία και οι πολιτικές που δεν αντικατοπτρίζουν τα πιο πρόσφατα στοιχεία έχουν οδηγήσει σε αποτυχημένες προσεγγίσεις που αγνοούν τις βαθύτερες αιτίες της παχυσαρκίας. Αυτή η μελέτη έχει τονίσει την ανάγκη για επείγουσα, συντονισμένη και ολιστική δράση για την αντιμετώπιση της παγκόσμιας αύξησης των υπέρβαρων και του επιπολασμού(*) της παχυσαρκίας. Μπορούμε να το αλλάξουμε αυτό μέσω της σωστής πολιτικής και της προσοχής του ιδιωτικού τομέα για τη μείωση των παραγόντων στο περιβάλλον που μπορούν να προκαλέσουν αυτή τη Μη Μεταδοτική Ασθένεια. Κάτι τέτοιο θα συμβάλει στην ενίσχυση της ευημερίας των ανθρώπων, στην αύξηση οικονομικών κερδών και στη βελτίωση της ανθεκτικότητας σε εστίες ασθενειών».

Η Δρ Rachel Nugent, Αντιπρόεδρος για Παγκόσμιες Μη Μεταδοτικές Ασθένειες στο RTI International δήλωσε: «Δεν πρέπει να εκπλαγούμε για τις προβλεπόμενες αυξήσεις στην παχυσαρκία όταν αναλογιζόμαστε τους πολλούς παράγοντες που δυσκολεύουν τους ανθρώπους να ζήσουν υγιή ζωή. Το βασικό μάθημα από αυτή την έρευνα είναι ότι οι χώρες και οι εταιρείες έχουν ισχυρά οικονομικά κίνητρα για να βοηθήσουν τους ανθρώπους και τους εργαζόμενους να είναι υγιείς και να αποφύγουν το υψηλό κόστος των ασθενειών που σχετίζονται με την παχυσαρκία».

Οι αριθμοί για την Ελλάδα

Σε καταμέτρηση της  Eurostat το 2007 βρέθηκαν στην Ελλάδα τα  εξής υπέρβαρα και παχύσαρκα άτομα, σε ποσοστά  του πληθυσμού ηλικίας 15 ετών και άνω. Υπέρβαροι (με Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) / Body mass index ( BMI ) 25-29,9)  οι άντρες ήταν 50,8 % και οι γυναίκες 36,5 % και οι Παχύσαρκοι (με ΔΜΣ 30 ή περισσότερο) οι άνδρες 10,6 % και οι γυναίκες 10,8 (7).
Η καταμέτρηση το 2014 του Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) / Body mass index ( BMI ) στο συνολικό πληθυσμό στην Ελλάδα βρήκε: Λιποβαρείς το 2,3 % του πληθυσμού. Φυσιολογικούς το 42.2 % και Παχύσαρκους το 16.9 % (4).  Ενώ το 2019 τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 2,2 % Λιποβαρείς, 41,2 % Φυσιολογικοί και 16,7 % Παχύσαρκοι (5).
Η Ελλάδα με 31% είναι ανάμεσα στις χώρες με τον υψηλότερο εκτιμώμενο επιπολασμό (*) παχυσαρκίας μεταξύ των γυναικών έως το 2030 στην ευρωπαϊκή περιοχή σύμφωνα με τον  World Obesity Atlas 2022, Σελίδα 34, Πίνακας 2.11 (4)

Οι συνέπειες στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα το 2016 καταγράφηκαν 457.400 περιστατικά υπέρτασης που αποδίδονται σε υπερβολικό βάρος και παχυσαρκία. Ακολουθούν 288.500 περιστατικά Διαβήτη και 28.000 χιλιάδες περιστατικά Ισχαιμικής Καρδιοπάθειας.

Τα παιδιά

Σε όλη την ευρωπαϊκή περιφέρεια, το 16,2% των παιδιών ηλικίας 5-9 ετών και το 11,13% των εφήβων ηλικίας 10-19 ετών προβλέπεται ότι θα επηρεαστούν από παχυσαρκία έως το 2030, συνολικά 21 εκατομμύρια παιδιά και έφηβοι ηλικίας 5-19 ετών σε όλη την περιοχή. Στην Ελλάδα το 18% των παιδιών 5-19 ετών θα επηρεαστούν από παχυσαρκία / World Obesity Atlas 2022 σελίδα 63, Table 5.6 (4)

Τα Οικονομικά της παχυσαρκίας

Οι χώρες που αναμένεται να έχουν το μεγαλύτερο οικονομικό κόστος του υπερβολικού βάρους και της παχυσαρκίας είναι η Κίνα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ινδία. Προβλέπεται ότι θα κοστίσει στην Κίνα πάνω από 10 τρισεκατομμύρια δολάρια, στις Ηνωμένες Πολιτείες πάνω από 2,5 τρισεκατομμύρια δολάρια και στην Ινδία σχεδόν 850 δισεκατομμύρια δολάρια. Άλλες χώρες με το οικονομικό κόστος των υπέρβαρων και της παχυσαρκίας που προβλέπεται να ξεπεράσει τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια περιλαμβάνουν τη Γερμανία, τον Καναδά, την Αυστραλία, τη Βραζιλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιαπωνία. Ανάμεσα σε αυτές τις χώρες, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αναμένεται να έχουν το υψηλότερο κόστος με ποσοστό του ΑΕΠ (11,04%).
Οι ιατρικές αμοιβές αποτελούν σχεδόν το σύνολο (99,8%) του άμεσου κόστους κατά μέσο όρο σε όλες τις χώρες. Το κόστος της πρόωρης θνησιμότητας συνεισφέρει σε σημαντικό μέρος (69,1% κατά μέσο όρο) του συνόλου των έμμεσων δαπανών. Το έμμεσο κόστος έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο στο ΑΕΠ από το άμεσο κόστος (61-88% έναντι 12-39% μεταξύ των εισοδηματικών ομάδων αντίστοιχα). Προηγούμενες μελέτες είχαν επικεντρωθεί αποκλειστικά στο τελευταίο, καταγράφοντας ένα μικρό κλάσμα των επιπτώσεων που έχουν το υπερβολικό βάρος και η παχυσαρκία στην οικονομία.

Ένα δισεκατομμύριο παχύσαρκοι το 2030

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Παχυσαρκίας υπολόγισε νωρίτερα φέτος ότι ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι θα ζουν με παχυσαρκία μέχρι το 2030. Πέρυσι ο οργανισμός RTI International, ξεκίνησε μια πιλοτική μελέτη για τον οικονομικό αντίκτυπο των υπέρβαρων και της παχυσαρκίας, εστιάζοντας σε οκτώ χώρες. Η World Obesity Federation / Παγκόσμια Εταιρεία Παχυσαρκίας κάλεσε τους παγκόσμιους ηγέτες στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) να αντιμετωπίσουν τη βασική αιτία του υπερβολικού βάρους και της παχυσαρκίας μέσω συστημικών λύσεων, αντί να επικεντρωθούν στην ατομική ευθύνη.

Συστάσεις πολιτικής

Οι οικονομικές επιπτώσεις είναι πολύ μεγάλες για να αγνοηθούν.
Οι ηγέτες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο πρέπει να λάβουν άμεση δράση για να μειώσουν τις οικονομικές επιπτώσεις του υπερβολικού βάρους και της παχυσαρκίας στις χώρες και τις κοινότητές τους. Η παχυσαρκία έχει πολλές βασικές αιτίες, οι οποίες όλες πρέπει να αντιμετωπιστούν για να δημιουργήσουμε ένα πιο υγιές μέλλον.
Το πλαίσιο «ROOTS» για την παχυσαρκία, που ξεκίνησε από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Παχυσαρκίας το 2020, παρέχει προτάσεις για την πολιτική και την υπεράσπιση της παχυσαρκίας που μπορούν να προσαρμοστούν σε διαφορετικές εθνικές ρυθμίσεις.
——-
( R ) Recognise obesity / Αναγνωρίστε την παχυσαρκία
( O ) Obesity monitoring / Παρακολούθηση της παχυσαρκίας
( O ) Obesity prevention /  Πρόληψη της παχυσαρκίας
( T ) Treatment of obesity / Θεραπεία της παχυσαρκίας
( S ) Systems-based approach / Προσέγγιση που βασίζεται σε συστήματα.
——–
Αναγνωρίζοντας τον οικονομικό αντίκτυπο της παχυσαρκίας και σύμφωνα με το πλαίσιο ROOTS, η Ομοσπονδία καλεί τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής:

( R ) Να αναγνωρίσουν την παχυσαρκία ως ασθένεια και παράγοντα κινδύνου και να προωθήσουν την κατανόηση της πολυπλοκότητάς της.
Η παχυσαρκία δεν είναι μόνο παράγοντας κινδύνου για άλλες ασθένειες, είναι επίσης μια πολύπλοκη, υποτροπιάζουσα, πολυπαραγοντική ασθένεια από μόνη της. Επιπλέον, η παχυσαρκία έχει πολλούς παράγοντες όπως η γενετική, το περιβάλλον, οι εμπορικοί παράγοντες, η πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και η ψυχική υγεία, μεταξύ άλλων. Η αναγνώριση του γεγονότος ότι η παχυσαρκία είναι μια ασθένεια με πολλούς οδηγούς είναι ζωτικής σημασίας για να βοηθήσει να απομακρυνθεί ο δημόσιος λόγος από μια ατομική αφήγηση κατηγοριών.
Μια αλλαγή στην αφήγηση θα πρέπει με τη σειρά του να ενθαρρύνει τους ανθρώπους να αναζητήσουν ιατρική περίθαλψη, να αυξήσει την πρόσβαση στη θεραπεία για όσους τη χρειάζονται, να ενισχύσει τις επενδύσεις στην έρευνα για την παχυσαρκία, να καταδείξει την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα και να βελτιωθεί η εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας για την πρόληψη και τη διαχείριση της παχυσαρκίας.
Η αναγνώριση της παχυσαρκίας ως ασθένειας και παράγοντα κινδύνου μπορεί επίσης να βοηθήσει στη μείωση της προκατάληψης και του στίγματος, ενός άλλου παράγοντα παχυσαρκίας που έχει επιπτώσεις στην ψυχική και σωματική ευεξία και εμποδίζει τους ανθρώπους να αναζητήσουν την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

( O ) Ανάπτυξη προγραμμάτων επιτήρησης και παρακολούθησης της παχυσαρκίας και υιοθέτηση στρατηγικών που βασίζονται σε στοιχεία για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας
Όλες οι προσεγγίσεις για την πρόληψη, τη διαχείριση και τη θεραπεία της παχυσαρκίας θα πρέπει να βασίζονται σε δεδομένα και στοιχεία. Η παρακολούθηση και η επιτήρηση της παχυσαρκίας μας επιτρέπει να παρακολουθούμε τις τάσεις της παχυσαρκίας και να κατανοούμε πλήρως τους καθοριστικούς παράγοντες, τις θεραπευτικές επιλογές, τις οικονομικές επιπτώσεις και τις συνέπειες της πολιτικής. Η έρευνα πρέπει να χρηματοδοτείται, να υποστηρίζεται και να αναλαμβάνεται δράση από τις κυβερνήσεις και πρέπει να επιδιώκεται ενεργά η συμμετοχή ατόμων με βιωμένη εμπειρία παχυσαρκίας. Μελέτες όπως αυτή – που διερευνά τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της παχυσαρκίας – συμβάλλει στην ώθηση της πολιτικής και στη δέσμευση για δράση που βασίζεται σε στοιχεία, καθιστώντας την υπόθεση σαφή στους εθνικούς φορείς λήψης αποφάσεων.

( Ο ) Εφαρμογή πολιτικών πρόληψης και διαχείρισης της παχυσαρκίας καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής
Η ανάσχεση της αύξησης του υπερβολικού βάρους και της παχυσαρκίας απαιτεί πολιτικές που μπορούν να βοηθήσουν στην πρόληψη της παχυσαρκίας καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής και στη δημιουργία υγιεινού  περιβάλλοντος. Η επένδυση στην πρόληψη και τη θεραπεία της παιδικής παχυσαρκίας είναι ζωτικής σημασίας για να σταματήσει μια πορεία κακής υγείας και κοινωνικών αποτελεσμάτων στην ενήλικη ζωή, ενώ η αντιμετώπιση της παχυσαρκίας των ενηλίκων μπορεί να αποτρέψει τον κίνδυνο να μεταδίδεται από γενιά σε γενιά. Ομοίως, η αντιμετώπιση των εμπορικών καθοριστικών παραγόντων της υγείας και η βελτίωση του περιβάλλοντος στο οποίο ζούμε είναι απαραίτητη για την ανάσχεση της αύξησης του υπερβολικού βάρους και της παχυσαρκίας, για την υποστήριξη της διατήρησης ενός υγιούς βάρους και για τη βοήθεια των ανθρώπων να διατηρήσουν τα οφέλη για την υγεία από τις παρεμβάσεις. Για να βοηθήσουμε στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών παραγόντων της παχυσαρκίας, ενθαρρύνουμε τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σε όλο τον κόσμο να επιβεβαιώσουν τις προηγούμενες δεσμεύσεις τους για την παιδική παχυσαρκία και τα ΜΜΝ και να δώσουν προτεραιότητα σε ρυθμιστικά και φορολογικά μέτρα με βάση τον πληθυσμό για τη δημιουργία περιβάλλοντος που προάγει την υγεία, με:
♦ – Περιορισμό στην εμπορία τροφίμων και ποτών σε παιδιά
♦ – Φορολόγηση ποτών με ζάχαρη
♦ – Υποχρεωτική επισήμανση στο μπροστινό μέρος της συσκευασίας
♦ – Περιορισμό μεγεθών μερίδων και συσκευασιών
♦ – Αύξηση της πρόσβασης σε ασφαλείς χώρους για σωματική δραστηριότητα
Εκτός από την προώθηση των οδηγιών, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πρέπει να υιοθετήσουν αυστηρές αρχές δέσμευσης για να αποτρέψουν τα εμπορικά συμφέροντα να υπονομεύσουν τους στόχους υγείας.

( T ) Διασφάλιση ισότιμης προσφοράς ιατρικής περίθαλψης και πρόσβασης σε όλους όσους την επιθυμούν
Αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι η παχυσαρκία είναι ασθένεια, ζητούμε να ενσωματωθεί η θεραπεία της παχυσαρκίας στην Καθολική Κάλυψη Υγείας ως «Βασική Υπηρεσία Υγείας». Αυτό θα εξασφάλιζε ότι τα παιδιά, οι έφηβοι και οι οικογένειές τους έχουν δίκαιη πρόσβαση σε επαρκείς υπηρεσίες πρόληψης και θεραπείας. Επιπλέον, οι Υπηρεσίες Υγείας θα πρέπει να δημιουργήσουν διεπιστημονικές ομάδες για να υποστηρίξουν τα άτομα που ζουν με παχυσαρκία και να παρέχουν εξειδικευμένη και γενική εκπαίδευση στη διαχείριση του βάρους σε επαγγελματίες υγείας και φοιτητές ιατρικής. Καλούμε τους πολιτικούς ηγέτες να δημιουργήσουν ισχυρά συστήματα υγείας που είναι εξοπλισμένα για τη διαχείριση και τη θεραπεία της παχυσαρκίας και των συναφών ασθενειών.

( S ) – Υιοθετήστε προσεγγίσεις που βασίζονται σε συστήματα για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας
Οι παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας θα απαιτήσουν μια προσέγγιση «ολόκληρης της κυβέρνησης» και ενέργειες από πολλούς τομείς για τη δημιουργία ενός πιο υγιεινού περιβάλλοντος για όλα τα παιδιά και τις οικογένειές τους. Είναι σημαντικό να χρησιμοποιηθεί μια προσέγγιση που βασίζεται σε συστήματα και να εμπλακούν τα τρόφιμα, η υγεία, η εκπαίδευση και άλλοι βασικοί τομείς, καθώς και η συμμετοχή των κοινοτήτων, των οικογενειών, των παιδιών και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Τα Υπουργεία Υγείας, Παιδείας, Κοινωνικής Ανάπτυξης, Οικονομικών, Μέσων Ενημέρωσης, Πολιτισμού, Τροφίμων/Γεωργίας, Πρόνοιας και Μεταφορών έχουν όλα ευθύνη να υποστηρίξουν την ανάπτυξη υγιούς, βιώσιμου περιβαλλόντος για όλους.

Συμπέρασμα

Η παχυσαρκία παίρνει διαστάσεις επιδημίας. Είναι μια ασθένεια με βαθιές, κοινωνικές ρίζες που απαιτεί αποφασιστική δράση από όλους. Το μέγεθος των οικονομικών επιπτώσεων – παρόντων και μελλοντικών – που συνδέονται με το υπερβολικό βάρος και την παχυσαρκία είναι σημαντικές και ευρέως διαδεδομένες. Η ώρα για δράση βασισμένη σε στοιχεία για το παχυσαρκικό μας περιβάλλον και τις άλλες ρίζες της παχυσαρκίας έφτασε. Ο COVID-19 έχει αποδείξει ότι είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε σε παγκόσμιο επίπεδο, στις προκλήσεις της υγείας για την κοινωνίας, όταν υπάρχει πολιτική βούληση και διατίθενται πόροι. Η παχυσαρκία ως κύριος παράγοντας κινδύνου για σοβαρή νόσο COVID-19, έχει βρεθεί στο επίκεντρο. Υποστηρίζουμε ότι πρέπει να  χρησιμοποιήσουμε αυτήν την ανανεωμένη ενέργεια για βιώσιμη αλλαγή που βασίζεται σε στοιχεία. Η βελτιωμένη κατανόηση του μακροπρόθεσμου αντίκτυπου του υπερβολικού βάρους και της παχυσαρκίας στα άτομα, τις κοινότητες και τα Συστήματα Υγείας πρέπει να μας ωθήσει προς τα εμπρός στην επιδίωξή μας για έναν πιο υγιή κόσμο για όλους μας. Οι ολοκληρωμένες, διατομεακές πολιτικές που βοηθούν στην πρόληψη, τη διαχείριση και τη θεραπεία της παχυσαρκίας θα είναι ζωτικής σημασίας για τη μείωση του επιπολασμού(*) της παγκοσμίως. Η υιοθέτηση του πλαισίου ROOTS για την παχυσαρκία μας δίνει τα εργαλεία για να φτάσουμε εκεί.

 (*) – Επιπολασμός / Prevalence : Αριθμός των περιστατικών που ήδη υπάρχουν στον πληθυσμό μία δεδομένη χρονική στιγμή (Βασικές έννοιες περιγραφικής επιδημιολογίας / Ιωάννα Τζουλάκη, Λέκτορας επιδημιολογίας / Σύνδεσμος: extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://users.uoi.gr/hyepilab/assets/pdfs/hygieneI/definitions_I.pdf)
Μελέτες:
1 –
Economic impacts of overweight and obesity: current and future estimates for eight countries / Adeyemi Okunogbe (Global Health Division, RTI International, Washington, D.C, USA), Rachel Nugent & Garrison Spencer (Center for Global Noncommunicable Diseases, RTI International, Seattle, Washington, USA), Johanna Ralston & John Wilding (World Obesity Federation, London, UK) / Σύνδεσμος: https://gh.bmj.com/content/6/10/e006351
2 –
Economic impacts of overweight and obesity: current and future estimates for 161 countries / Adeyemi Okunogbe (Global Health Division, RTI International, Washington, D.C, USA), Rachel Nugent & Garrison Spencer (Center for Global Noncommunicable Diseases, RTI International, Seattle, Washington, USA), Jaynaide Powis & Johanna Ralston & John Wilding (World Obesity Federation, London, UK)/ http://dx.doi.org/10.1136/bmjgh-2022-009773 / Σύνδεσμος: https://gh.bmj.com/content/7/9/e009773
Πηγές:
1 –
Δεδομένα για Ελλάδα:
Αhttps://data.worldobesity.org/country/greece-80/
Βextension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://data.worldobesity.org/country/greece-80/report-card-EL.pdf
ΓReport card Greece: extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://data.worldobesity.org/country/greece-80/report-card.pdf
2 – World Obesity Federation /
Παγκόσμια Ομοσπονδία Παχυσαρκίας: https://www.worldobesity.org/news/economic-cost-of-overweight-and-obesity-set-to-reach-3.3-of-global-gdp-by-2060
3 –
WOF, EconomicImpacts : https://data.worldobesity.org/publications/WOF-Economic-Impacts-2-V2.pdf
4 – World Obesity Atlas 2022:
extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://data.worldobesity.org/publications/World-Obesity-Atlas-2022-updated.pdf
5 – 2014: Eurostat Database:
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=hlth_ehis_bm1e&lang=en
6 – 2019: Eurostat 2019 :
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=hlth_ehis_bm1i&lang=en
7 – Eurostat Yearbook 006/07:
extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/5059290/1-20022007-BP-EN.PDF.pdf/edab8c31-b9f3-4c8e-b4db-4137bd045efa?t=1414683510000
Φωτογραφία / Photo by Priscilla Du Preez on Unsplash

Επιστροφή στην πρώτη σελίδα 

 

Σύλλογος Ασθενών με Υπέρταση