Ο ΣΚΟΠΟΣ

Όραμα μας είναι η ενημέρωση όσο το δυνατόν περισσότερων από τους 2.000.000 υπερτασικούς ασθενείς στην Ελλάδα σχετικά με την ασθένεια προκειμένου σε συνδυασμό με την φαρμακευτική αγωγή να βελτιωθεί η καθημερινή τους ζωή.

Επίσης η συνεχής πληροφόρηση των πολιτών για τα προβλήματα και τους κινδύνους που προκαλεί η υπέρταση ώστε να αποφευχθούν τα καρδιαγγειακά και εγκεφαλικά νοσήματα.

Τέλος να προταθούν και οι τρόποι που μπορούν να προληφθούν ή να αποφευχθούν μέσω της ενημέρωσης.