Ο ΣΚΟΠΟΣ

Δημιουργήσαμε αυτή την ιστοσελίδα για έγκυρη και πλατιά ενημέρωση από τους ίδιους τους επιστήμονες.

Όραμα μας είναι η ενημέρωση όσο το δυνατόν περισσότερων από τους σχεδόν 3.000.000 υπερτασικούς ασθενείς στην Ελλάδα σχετικά με την ασθένεια προκειμένου σε συνδυασμό με την φαρμακευτική αγωγή να βελτιωθεί η καθημερινή τους ζωή.
Πολλοί πάσχουν και το αγνοούν. Η συνεχής πληροφόρηση των πολιτών για τα προβλήματα και τους κινδύνους που προκαλεί η υπέρταση ώστε να αποφευχθούν τα καρδιαγγειακά και εγκεφαλικά νοσήματα.

Τέλος, μέσω της ενημέρωσης, να προταθούν και οι τρόποι πώς μπορεί να προληφθεί ή να αποφευχθεί η υπέρταση.
Μην ξεχνάτε ότι η υπέρταση σκοτώνει.

Η παρακολούθηση της ιστοσελίδας μας θα μας κάνει πιο δυνατούς και θα σας κάνει πιο ενημερωμένους με επιστημονικά στοιχεία και συμβουλές.